Tổng thống Philippines nói tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đang trở nên ‘nghiêm trọng hơn’

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng Trung Quốc đang tăng cường củng cố vị thế trong khu vực Biển Đông tranh chấp.