Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đáp trả ‘nhanh như chớp’ nếu Hoa Kỳ can thiệp vào Ukraine