Tổng thống Séc bổ nhiệm thủ tướng mới sau khi dương tính với COVID-19