‘Top Gun 2’ nhận được khen ngợi vì khôi phục lại cờ Đài Loan trên áo khoác của Maverick