Trải nghiệm cận tử, cậu bé nhìn thấy an bài chuyển sinh ở kiếp sau