Trải nghiệm cận tử: Người phụ nữ tìm được sự tha thứ cho người cha đã bạo hành mình

Mặc dù cô chỉ ‘qua đời’ trên bàn phẫu thuật trong vài giây, nhưng trải nghiệm cận tử lại kéo dài, và cô có được cơ hội để ‘nhìn nhận lại cuộc đời.’