Trát hầu tòa sẽ mang lại một ‘kho tàng’ các tài liệu từ chính phủ Tổng thống Biden