Trí tuệ của nữ thần Athena thách thức các chân ngôn thời hiện đại