Truyện ngắn ‘Bên dòng nước Babylon’ của Stephen Vincent Benét: Sự phát triển hướng đến diệt vong