Triển vọng hòa bình Nga-Ukraine đang mờ nhạt dần, ngay cả khi Moscow gợi ý hòa hoãn với Hoa Kỳ