Trưa 8/5, Việt Nam thêm 31 ca bệnh Covid-19 mới tại Hà Nội, Bắc Ninh và Đà Nẵng