Trung cộng khoe khoang thuốc trị virus corona siêu hiệu quả, các chuyên gia quốc tế phản bác