Trung Cộng khởi động vòng ngoại giao sói chiến mới trước dịp kỷ niệm 100 năm