Trung Quốc: Ảnh hai nữ vận động viên ôm nhau bị kiểm duyệt vì gợi nhớ đến vụ thảm sát năm 1989

Số làn đua trên cạp quần của hai nữ vận động viên vô tình tạo thành tổ hợp số 64 liên quan đến Sự kiện Lục Tứ.