Trung Quốc áp dụng thuế tài sản trong nỗ lực chế ngự giá tăng cao