Trung Quốc: Báo cáo dân số hàng năm giảm lần đầu tiên trong nhiều thập niên