Trung Quốc bật đèn xanh cho hai bộ phim Marvel sau ba năm rưỡi cấm vận