Trung Quốc: Bệnh viện ở Đông Quản treo băng rôn tất niên cầu cho ‘phòng mổ rủng rỉnh tiền bạc’