Trung Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng mất tích, cư dân mạng bình luận ‘Ai sẽ là người tiếp theo?’

Mạng xã hội X thảo luận sôi nổi việc tướng Lý Thượng Phúc bị điều tra