Trung Quốc: Chỉ trong hơn 2 tháng đã có hơn 2,000 blogger bị thẩm vấn

Chiến dịch ‘chấn chỉnh’ của nhà cầm quyền cũng mang lại bầu không khí sợ hãi cho giới hài kịch, và nghệ thuật biểu diễn