Trung Quốc cố gắng kéo Nga đến gần hơn khi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga chuẩn bị gặp nhau