Trung Quốc: Công an yêu cầu cha mẹ ‘lập tức’ xóa các ứng dụng được mã hóa khỏi điện thoại của con em họ

Chuyên gia: “Họ sợ người dân truy cập thông tin không kiểm duyệt”