Trung Quốc Cộng sản đang ‘chật vật để kể câu chuyện của mình’