Trung Quốc đang sử dụng Amazon để phá hủy nền dân chủ