Các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở thành phố Tây Nam Thành Đô ngừng hoạt động, các quan chức của tổ chức này cho biết hôm thứ Ba (31/08).

Phòng Thương mại này đã thông báo cho các thành viên vào hôm thứ Hai (30/08) rằng, theo luật và quy định của Trung Quốc, tổ chức này phải ngừng hoạt động và “không còn thực hiện bất kỳ hoạt động nào dưới danh nghĩa Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Tây Nam Trung Quốc.”

Tuyên bố mà Reuters nhìn thấy, không đưa ra lý do cụ thể tại sao phòng thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và khu vực, được chỉ thị phải ngừng hoạt động.

Ông Benjamin Wang, chủ tịch cơ quan này, nói với Reuters qua một ứng dụng nhắn tin rằng họ đang thảo luận với chính quyền địa phương về việc đăng ký và hướng đi trong tương lai.

Ông Wang cho biết Bộ Nội vụ Trung Quốc (MCA) dường như đang thực thi một quy tắc rằng các quốc gia chỉ duy trì một phòng thương mại chính thức trong nước.

MCA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Phòng Thương mại tại Thành Đô không liên kết với Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Trung Quốc, vốn là một nhóm vận động kinh doanh có trụ sở tại Bắc Kinh với các văn phòng ở một số thành phố khác.

Việc đóng cửa phòng thương mại này diễn ra chỉ hơn một năm sau khi Trung Cộng đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô, để trả đũa cho việc Trung Cộng phải đóng cửa lãnh sự quán ở Houston một tuần trước đó.

Chánh Tín biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: