Trung Quốc được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách năng lượng của Hoa Kỳ