Trung Quốc: Giới nhà giàu bán đồ xa xỉ để đổi lấy tiền mặt trong bối cảnh suy giảm kinh tế