Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ ba, mệnh danh theo tên tỉnh gần Đài Loan