Trung Quốc: Hai công nhân đào xuyên thủng Vạn Lý Trường Thành, gây thiệt hại không thể cứu vãn