Thị trấn ở Scotland trở thành ‘điểm nóng’ với hơn 300 trường hợp nhìn thấy UFO