Trung Quốc: Hàng chục bác sĩ quân y dính líu đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức qua đời