Trung Quốc kiểm soát các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của thế giới