Trung Quốc: Lưu lượng đi lại vào dịp Tết Nguyên Đán giảm 924 triệu lượt vào năm 2023