Trung Quốc mở cửa biên giới có thể khiến đại dịch toàn cầu bùng phát trở lại