Trung Quốc: Một chuyến hồi hương đầy khó khăn và bất ổn giữa chi phí tăng cao và các quy định nghiêm ngặt