Trung Quốc: Một số bệnh viện bị tố làm giấy chứng sinh giả cho trẻ sơ sinh bị bắt cóc, 7 người bị bắt

Một người tố giác đã phát hiện ra dịch vụ một cửa của bệnh viện cung cấp dành cho những kẻ buôn người và các nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên sử dụng giấy tờ tùy thân giả để làm hồ sơ cho trẻ em bị bắt cóc.