Trung Quốc nên hội nhập sâu hơn với phương Tây để ngăn chặn các lệnh trừng phạt