Trung Quốc, Nga có thể khai triển một trận ‘Trân Châu Cảng không gian’ trên các vệ tinh cũ kỹ của Hoa Kỳ