Trung Quốc: Nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng vì lượng mưa cao kỷ lục