Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn nối lại hội đàm ba bên giữa những xích mích trong khu vực

Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường bang giao với Tokyo và Seoul khi hai đối tác thương mại lớn này xích lại gần Hoa Thịnh Đốn hơn