Trung Quốc: Nhiều người dân dương tính COVID-19 lần 3, chính quyền không cho phép họ lên tiếng