Trung Quốc: Nhiều thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ than ngập nước