Trung Quốc: Lũ lụt ở Hồ Bắc khiến nhiều người thiệt mạng