Trung Quốc: Ổ viêm phổi Vũ Hán mới lan khắp 5 vùng