Trung Quốc: Ông Tập không đạt được những mục tiêu kinh tế mong muốn

Ông Tập đã thay đổi các mục tiêu kinh tế của Trung Quốc một cách căn bản và rắc rối đã xuất hiện