Trung Quốc phong tỏa gần 1 triệu người ở thành phố gần nhà máy iPhone