Trung Quốc ra lệnh ngân hàng tài trợ để thúc đẩy sản xuất than trong nước