Trung Quốc tăng sản lượng đất hiếm, đạt mức cao mới trong hạn ngạch hàng năm