Trung Quốc thắt chặt an ninh tại Á vận hội, đồ ‘gọt bút chì’ cũng bị cấm