Trung Quốc thắt chặt quy định trên nền tảng trực tuyến, yêu cầu xác thực danh tính người dùng